Rook-, Hitte- en Koolmonoxide melders

Rookmelders

Rookinademing is de grootste boosdoener. Met een rookmelder in huis heeft u 100% meer kans een brand te overleven. 80% van de sterftegevallen wordt veroorzaakt door rookvergiftiging. Rook is donker, giftig en snel. Met een rookmelder in huis heeft u 100% meer kans een brand te overleven. Daarom zijn sinds 2003 rookmelders in Nederland verplicht. (Dit geldt voor nieuwgebouwde en gerenoveerde woningen).

Hoe werken rookmelders?
Rookmelders zenden een lichtbundeltje uit in hun behuizing. Als er rook in het lichtbundeltje komt, wordt het licht verstrooid. Dat wordt direct waargenomen door een lichtgevoelige cel. De rookmelder geeft daarna onmiddellijk een luid piepend alarm af.

Hoe zorg ik ervoor dat mijn rookmelder het blijft doen?

  1. Vervang elk jaar de batterijen.
  2. Maak uw rookmelder regelmatig schoon.
  3. Test uw rookmelder regelmatig.

Hittemelders

Ideaal voor gebruik in de keuken, garage of kelder – daar waar een rookmelder niet geschikt is.
 

Koolmonoxide melders

CO is een sterk giftig gas dat geen kleur, smaak of geur heeft. Voor mensen is het dus volkomen onzichtbaar. Het is een natuurlijk product dat voorkomt uit de verbranding van fossiele brandstoffen. In uw eigen omgeving wordt het veroorzaakt door apparaten en systemen die gebruik maken van verbranding van gas, hout, olie, kolen en andere vaste brandstoffen. Koolstofmonoxide is dodelijk en zelfs lage hoeveelheden kunnen uw gezondheid aantasten.