Brandwacht

Een brandwacht houdt preventief toezicht op de brandveiligheid bij objecten en locaties waar speciale eisen worden gesteld in het kader van brandveiligheid, brandpreventie en brandbestrijding. In geval van een calamiteit kunnen onze brandwachten repressief optreden en levensreddend handelen.

Onze brandwacht heeft minimaal de volgende opleidingen gevolgd:

  • Basis veilgheid VCA
  • Rijksdiploma Brandwacht (Manschappen A)

Situaties waarbij inzet van brandwachten noodzakelijk is:

Brandwachten in kantoren of (zorg) instellingen bij uitval van BMC
De lokale brandweer stelt eisen aan de brandveiligheid van uw kantoor of instelling. Dit kunnen bouwtechnische eisen zijn maar ook eisen zijn m.b.t. alarmering en detectie van rook en brand. Wanneer uw pand niet aan de eisen voldoet zal de brandweer toezicht van brandwachten eisen. Dit kan zijn wanneer een brandmeldcentrale (BMC) niet aanwezig is of niet werkt of wanneer de detectie niet naar behoren functioneert. Dit alles kan zijn bij de oplevering van een pand of tijdens verbouwingen wanneer nog niet alles volledig werkzaam is. Onze brandwachten lopen dan controle rondes en houden toezicht op de brandveiligheid. Daarnaast kunnen zij bij calamiteiten repressief optreden, levensreddend handelen en de communicatie verzorgen met de gemeentelijke brandweer.

Brandwachten bij dakwerkzaamheden
Werkzaamheden aan het dak van een pand kunnen brandgevaarlijke situaties opleveren. Het werken met open vuur vormt een groot veiligheidsrisico. Regelmatig ontstaan kleine branden als gevolg van deze werkzaamheden. Als er dan niet direct adequaat wordt gehandeld kunnen de gevolgen groot zijn. Brandwachten kunnen direct toezicht houden bij deze werkzaamheden, tevens kunnen wij het brandveiligheids materiaal leveren die noodzakelijk zijn bij deze werkzaamheden zoals kleine blusmiddelen maar ook brandslangen e.d.

Brandwachten bij evenementen
Evenementen trekken vaak grote groepen mensen en de locaties waar de evenementen plaatsvinden zijn qua brandveiligheid hier vaak niet op ingericht. Daarnaast kunnen er attracties met open vuur zijn tijdens een evenement waardoor er een groter risico op brand ontstaat (vuurwerk). In veel gevallen zal de gemeentelijke brandweer toezicht van brandwachten eisen bij de afgifte van een vergunning voor het evenement.. Wij kunnen de brandwachten uitrusten met alle benodigde materialen.

Brandweerpersoneel voor kazerneringsdiensten bij brandweerkorpsen of bedrijfsbrandweer
Uiteraard ben ik ook inzetbaar als aanvulling van de ploegen bij een brandweerkorps voor 24-uurs diensten of kazerneringsdiensten. Ik ben repressief, medisch gekeurd en NBBE (Rijksgediplomeerd) opgeleid.