EHBO

De aanwezigheid van goede bedrijfsverbandkoffers is essentieel. Het Oranje Kruis, de organisatie die EHBO-diploma’s verzorgt en lesmaterialen samenstelt, heeft richtlijnen opgesteld voor de inhoud van de verbandkoffer. Daarbij is rekening gehouden met de basistaken van de bedrijfshulpverlener. Uitgangspunt is dat de verbandkoffer doeltreffend, veilig, doelmatig en gebruiksvriendelijk is. De koffer moet volgens het Oranje Kruis binnen een halve minuut te bereiken zijn. Daardoor kunnen er meer koffers in een bedrijf nodig zijn. Deze aanbevelingen zijn een aanvulling op de minimale bepalingen in de Arbowet.

EHBO-materialen zijn onmisbaar in ieder bedrijf. Miefra Brandbeveiliging heeft diverse verbandtrommels waarvan de inhoud voldoet aan het publicatieblad van de arbeidsinspectie of aan de richtlijnen van het oranje kruis. Ik lever eventueel ook de losse verbandmiddelen zoals pleisters, wondsnelverbanden e.d.