Blusgasinstallatie

Onderhoud Blusgasinstallaties

Een blusgasinstallatie is van wezenlijk belang om de continuïteit van de bedrijfsvoering te kunnen waarborgen. Blusgasinstallaties komen voor aan boord van schepen en in gebouwen. Het is van groot belang dat blusgasinstallaties goed worden onderhouden om een correcte blussing te kunnen garanderen. Onderhoud aan blusgasinstallaties kun je onderverdelen in groot – en regulier onderhoud.

Regulier onderhoud blusgasinstallatie:
Hierbij wordt de vulling en aansturing gecontroleerd en of alle delen nog in correcte staat zijn van de gehele blusgasinstallatie.

Groot onderhoud blusgasinstallatie:
Hierbij is het van belang dat de blusgascilinders worden getest op de aangegeven testdruk, dit kan variëren van 40 tot 300 BAR. Een druktest wordt ook wel een hydrostatische beproeving genoemd. De blusgascilinders moeten eerst geledigd worden hierna worden ze inwendig geïnspecteerd en dan met water getest/beproefd.
Groot onderhoud van een blusgasinstallatie dient elke 10 jaar na montage te worden uitgevoerd tenzij anders aangegeven door een controlerende instantie.